Somfy WT (Wired Technology)

Somfy WT (Wired Technology) je drôtová technológia vyvinutá spoločnosťou Somfy, ktorá umožňuje ovládanie a riadenie rôznych zariadení a systémov v domácnosti pomocou káblového pripojenia. Táto technológia je vhodná pre domy a budovy, kde je preferované spoľahlivé a trvalé pripojenie prostredníctvom drôtového prenosu signálu.

Je dôležité si uvedomiť, že zariadenia s rôznymi technológiami (WT, RTS, IO) sú navzájom nekompatibilné a môžu komunikovať iba s rovnakými technológiami. To znamená, že ak chcete ovládať určité zariadenia pomocou Somfy ovládača / vypínača, musia byť zariadenia a ovládač / vypínač rovnakej technológie (napr. WT s WT, RTS s RTS, IO s IO).